Sundüürnikud on avaldustega pöördunud Euroopa kohtusse, kuid edu ei ole saavutatud.

Tänasel päeval on ettevalmistamisel pöördumine kohtusse teisel tasandil.

Euroopa kohtusse pöördusid sundüürnikud täpselt sõna sõnalt ühesuguse teksti nõudega, kuid nagu ise võite Euroopa kohtu vastustest lugeda – erinevad vastused üksteisest põhimõtteliselt, kuigi rõhutan veelkord, et kaebused olid ühesugused sõna sõnalt ?

Tähelepanu väärib Avaldus nr.40297/05  Tommula v.Eesti - Euroopa kohtu vastus, kus  muuhulgas on öeldud, et siseriiklikud õiguskaitsevahendid ei ole ammendatud, kuna avalduse esitaja ei ole küsimusi sisuliselt vaidlustanud siseriiklikes kohtutes - huvitav, mida siis tehti siseriiklikes kohtutes, kui asja sisuliselt ei arutatud.
Siit saab teha järelduse, et riigil on igati seadustatud õigus mitte aru saada, et tagastatud elamu üürnik nõuab võrdset kohtlemist riigikorteris elanud üürnikuga.

 

Allpool Euroopa kohtu vastused

Nagu näete, ei ole sundüürnike kaebused Euroopa kohtu suurde saali jõudnud.

Kolmeliikmeline komisjon, kus oli ka meie riigi esindaja, praegune riigikogulane Maruste lükkas kõik kaebused tagasi.

17.jaan.2008.a. Euroopa kohtu vastus erineb ilmselgelt seetõttu, et moodustatud oli VIIES  SEKTSIOON.